Module mở rộng Zen 4 input DC, 4 Output role 8A
Đăng ngày 19-06-2012 Lúc 04:30'- 3569 Lượt xem
Giá : 119.86 VND / 1 Cái
Module mở rộng Zen 4 input AC, 4 Output role 8A
Mã hàng: ZEN- 8E1DR
Thông tin kỹ thuật chi tiết xin truy cập website của nhà sản xuất OMRON
Chúng tôi thực hiện chiết khấu tốt nhất khi mua hàng với số lượng lớn. Vui lòng gửi thông tin  liên hệ tại đây